K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Děkovný dopis z daleké Indie

Tříkrálová sbírka je největší sbírková akce organizovaná Charitou ČR. Pomáhá nám růst a zlepšovat se, zkvalitňovat služby a poskytovat odbornou péči potřebným. Část příspěvku posíláme také na pomoc do zahraničí a vidíme, že to má obrovský smysl.

Každá oblastní charita pečuje o své území a snaží se zorganizovat skupinky koledníků v každé z obcí ve své působnosti. Výtěžek se pak podle celostátně daných pravidel rozděluje následovně:

TKS_rozdeleni-vytezku

Deset procent pro zahraniční pomoc jsme z loňského výtěžku poslali do salesiánské komunity, působící v indickém státě Karnataka. Jejich vzdělávací centrum je orientované na chudé a přehlížené děti. Z našeho příspěvku pořídili nové vybavení učebny a poslali nám děkovný dopis s fotkami – viz níže.

Děti v centru mají možná i díky Vám lepší podmínky na vzdělávání. Na každého člověka, který svým příspěvkem do kasičky Tříkrálové sbírky přispěl k lepším podmínkám pro tyto opomíjené děti, vzpomínají v modlitbách. Jak v průvodním dopisu vzkazuje otec Lawrence, který v centru působí: „Nechť Vám přinese radost a spokojenost Vaše nedocenitelná pomoc, kterou dáváte chudým.“

Velké díky taky posíláme z Oblastní charity Rajhrad pro každého dárce, který otevře dveře své domácnosti malým koledníkům.