K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Beseda s HIV pozitivním lektorem ve Vatě Židlochovice

10. ročník celostátní kampaně Den Charity se koná u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (1581 – 1660), který je patronem charitativní činnosti a pomoci lidem v nouzi, a letos také u příležitosti Evropského roku občanů 2013. Nízkoprahový klub Vata Židlochovice pro Vás připravil v rámci svého dne otevřených dveří velmi netradiční akci - besedu s HIV pozitivním lektorem.

Den otevřených dveří v nízkoprahovém klubu Vata potřetí   -  beseda s HIV pozitivním lektorem

Ve středu 25. září otevře Vata v rámci Týdne nízkoprahových klubů a v předvečer Dne charity své dveře všem, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku této sociální služby. Během otevírací doby od 12:30 do 20:00 hodin se budou pracovníci věnovat nejen klientům, ale všem návštěvníkům i mimo cílovou skupinu 11 – 26 let. Přijďte si prohlédnout klub, seznámit se s jeho vybavením, principy jeho práce, historií i plány do budoucna. Den otevřených dveří je zároveň dobrou příležitostí pro potenciální nové klienty, aby si klub „okoukli“.

Ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc jsme pro vás připravili od 16 hodin besedu s HIV pozitivním lektorem. Beseda je otevřená všem, nejen našim klientům. Cílem této aktivity je jednak primární prevence rizikového chování v souvislosti s pohlavně přenosnými chorobami, ale také určitý test každého z nás, jak jsme na tom s předsudky a s naším vlastním chováním k člověku, který se od nás nějakým způsobem liší. Nenechte si ujít tuto příležitost poznat někoho, kdo je ochoten osobně svědčit o životě s tak zákeřnou nemocí, jako je AIDS.

Více se o akci Týden nízkoprahových klubů a dalších zajímavostech okolo nízkoprahů můžete dočíst na stránkách www.streetwork.cz .              

Za celý tým NZDM Vata Vás na den otevřených dveří zve vedoucí zařízení Mgr. Lukáš Gryc

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata, Komenského 38, Židlochovice

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.