K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Druhé celorepublikové setkání nemocničních kaplanů v Rajhradě

Pod záštitou České biskupské konference, Biskupství brněnského, Katolické asociace nemocničních kaplanů (KANK) a Oblastní charity Rajhrad proběhl v pondělí 22. dubna 2013 již druhý ročník celorepublikového setkání nemocničních kaplanů v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Program jsme zahájili v naší hospicové kapli Sv. Rodiny bohoslužbou, kterou celebroval P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity a biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké. Ředitel OCH Rajhrad Ing. Jaromír Bílý všechny přítomné po mši svaté pozdravil a poděkoval za službu pacientům, jejich blízkým a popřál kaplanům hojnost Božího požehnání v pracovním i osobním životě. Následovala informace MUDr. Bc. Michala Hrnčiarika, předsedy KANK o přípravných aktivitách KANK a o vývoji nemocničního kaplanství v ČR. Zazněla i informace o druhém formačně vzdělávacím celorepublikovém setkání nemocničních kaplanů na Velehradě ve dnech 30. 9. 2013 – 4. 10. 2013.

Se svým pohledem na práci nemocničního kaplana v hospicovém týmu vystoupil primář a ředitel Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa MUDr. Ladislav Kabelka.  Ph. D. a ředitel Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA. Oba vyzdvihli spirituální péči o nemocné jako nedílnou součást komplexní péče o pacienty, jejich blízké a pozůstalé. Zástupci jednotlivých diecézích informovali přítomné o práci nemocničních kaplanů v nemocnicích, hospicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a sociálních ústavech. Všechny přítomné zaujal doc. Aleš Opatrný, Th.D. svou přednáškou s názvem „Duchovní svět v bio – sociálně – spirituálním kontextu". Po plodné diskuzi se přítomných 37 zúčastněných rozjíždělo s dobrým pocitem do svých domovů s vědomím, že se na jaře příštího roku, dá-li Pán, opět v Rajhradě setkáme.

                                 Mgr. Zita Havlenová, nemocniční kaplanka a pastorační asistentka, Oblastní charita Rajhrad