K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Jak dopadl letošní Koláč pro hospic?

Byli jste opět velmi štědří, ze srdce děkujeme! Letošní Koláč pro hospic sv. Josefa v Rajhradě jste na všech místech, kde jste se s námi mohli potkat, podpořili (opět) neuvěřitelnou celkovou částkou 145 199 Kč!!

Všem dárcům DĚKUJEME a připomínáme, že tato částka bude použita výhradně na úhradu léků pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty rajhradského hospice. Tyto léky umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.

Podrobné výsledky ze všech míst, kde jsme Vám koláče nabídli, naleznete v této tabulce.

Benefiční akci Koláč pro hospic pořádal letos 9. října Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě již podvanácté, a to tradičně v centru měst Brna, Rajhradu, Židlochovic a nově také na náměstí v Ivančicích. 

Charitativní akce probíhá každý rok u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče, který letos připadá na sobotu 12. října.  Jejím cílem je seznámit veřejnost s hospicovou problematikou, informovat o tom, co je hospicová a paliativní péče, komu hospice slouží a jak mohou hospice pomoci občanům a občané jim. Součástí prezentace na stáncích je veřejná sbírka, při které je pro dárce za dobrovolný příspěvek odměnou a poděkováním sladký koláč. 

Záštitu nad benefiční akcí převzal jako každý rok hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, kteří také oba letos osobně navštívili nás brněnský stánek, a primátor města Brna Bc. Roman Onderka.

Velké poděkování patří rovněž předním brněnským pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k.s. a Karlové pekárně s.r.o. v Židlochovicích, které zdarma věnují výborné koláče různých náplní a umožní nám tak, abychom tuto benefiční akci mohli uskutečnit.

Pro srovnání se zde můžete podívat i na výsledky Koláče pro hospic v předchozích čtyřech letech. Fotogalerii z akce najdete níže a také na facebooku.

Děkujeme Vám ještě jednou ze srdce za přízeň, kterou jste opět našemu hospici projevili. Každé Vaší podpory si velmi vážíme!!

Související galerie