K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Jistota pro pečovatelky – a pro ty, kteří to potřebují

Jistota pro pečovatelky – a pro ty, kteří to potřebují

Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo uspět v projektu vypsaném Nadací Komerční banky, a.s. – Jistota. Podpora pečovatelské služby pro nás doslovně znamená jistotu, že můžeme fungovat bez obav a poskytovat pomoc lidem, kteří si nevystačí sami.

Tým pečovatelek každodenně vyjíždí do přirozeného prostředí klientů, tedy do jejich domovů. Působí na širokém území okresu Brno - venkov a denně najezdí nezanedbatelné kilometry. Pomáhají s každodenními běžnými úkony, které klienti sami nezvládají.  Hygiena, dovážka obědů, drobný nákup, běžný úklid nebo vyzvednutí léků je pro mnohé z nás samozřejmostí, ale najdou se i lidé, pro které je to nepřekonatelná překážka. Ať už z důvodu pokročilého věku, handicapu nebo osamělého života bez podpory rodiny, klientům pomáháme zajišťovat základní životní potřeby a zachovávat jejich lidskou důstojnost.

Nadační příspěvek Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota finančně podpoří mzdové náklady dvou pečovatelek na období čtyř měsíců. Ceníme si, že se této náročné profesi dostává uznání i tímto způsobem. Dík vyslovený samotnými klienty má svou obrovskou váhu, bez finanční podpory by však služba sama o sobě nemohla existovat a nemohli bychom podávat postrádanou pomocnou ruku těm, kteří to potřebují.