Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Koláč pro hospic podporuje paliativní péči – co to vlastně je?

Koláč pro hospic podporuje paliativní péči – co to vlastně je?

Koláč pro hospic je sbírková akce, která nám pomáhá rozvíjet kvalitní hospicovou péči. Co si pod tímto pojmem vůbec představit?

V životě může nastat situace, že nemoc, která postihla člověka, se rozrostla do takové míry, že další léčba by organismus zatěžovala. Když lékař rozhodne, že všechny možnosti k vyléčení byly vyčerpány, doporučí nemocnému přejít na paliativní péči.

Jejím cílem je zmírnit bolest a další nepříjemné potíže, které nemocného můžou trápit. Tato péče je poskytována  komplexně s ohledem na pacienta i jeho blízké. Víme, že každý je jiný, má svou vlastní diagnózu i život se všemi svými zvyky, který prožil. V každém případě zachováváme důstojnost nemocného, respektujeme jeho soukromí a poskytujeme podporu i jeho nejbližším.

V rajhradském hospici není nikdo sám, pokud to není jeho vysloveným přáním. O nemocné pečuje tým profesionálů a zabezpečuje tak potřebnou komplexní péči.

Lékaři jsou v hospici přítomni 24 hodin denně; zaměřují se na odbornou pomoc od potíží.

Zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky zajišťují profesionální, důstojnou a pozornou péči.

Sociální pracovnice pomáhají rodinám zorientovat se v sociální problematice (pomoc s vyplněním smlouvy, vyřizování příspěvku na péči apod.) a zároveň jsou oporou i pro nemocného.

Psycholožky jsou podporou v tíživé životní situaci jak pro nemocné, tak pro jejich rodiny a blízké.

Pastorační asistentka je k dispozici pro každého, kdo cítí potřebu sdílet modlitbu nebo vést duchovní rozhovor.

Dobrovolníci můžou s nemocným hrát hry, projít se v přilehlém parku či ukázat blízké okolí, nebo nemocnému dělat tichou, klidnou společnost na pokoji.

To všechno je paliativní péče, kterou poskytujeme v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. K tomu, abychom se mohli zlepšovat, nám pomáhají hlavně příspěvky našich podporovatelů. Pokud Vám záleží na tom, abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní péči, zapojte se i Vy do sbírky Koláč pro hospic a podpořte nás svým příspěvkem. Veškerý výtěžek putuje na rozvoj hospice a poskytuje pomoc nevyléčtelně nemocným.