K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Koláče za odměnu znovu upozorní na stav hospicové péče v České republice

Už počtrnácté vyjdou ve středu 7. října 2015 zaměstnanci a dobrovolníci charitního Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě na stánky v ulicích Brna a dalších měst a obcí, aby prostřednictvím benefiční akce „KOLÁČ PRO HOSPIC“ upozornili širokou veřejnost na možnosti a nedostatky současného stavu paliativní péče v České republice.

Na stáncích informují pracovníci a dobrovolníci Oblastní charity Rajhrad veřejnost především o možnostech, potřebnosti a dostupnosti hospicové péče v České republice. Součástí prezentace je rovněž veřejná sbírka, při dárce dostane za dobrovolný příspěvek jako odměnu a poděkování sladký koláč. Výtěžek této sbírky je použit výhradně na úhradu léků tišících bolest pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty rajhradského hospice sv. Josefa, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Léky umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.

Při příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče budou letos koláče za dobrý skutek rozdávány  7.10. od 9 do 17 hodin tradičně v centru města Brna na ulici Panská / Masarykova, na náměstí Míru v Židlochovicích a na Masarykové ulici v Rajhradě.  Od 9 do 16 hodin proběhne tato akce už podruhé ve Šlapanicích na ulici Čechova u nákupního střediska Albert a od 10 do 15.30 hodin také v Ivančicích u obchodního domu Tesco.

Záštitu nad benefiční akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Díky patří předním brněnským pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k. s., Karlové pekárně s.r.o. v Židlochovicích a Střední škole potravinářské, obchodu a služeb Brno - Charbulova, které zdarma věnují výborné koláče různých náplní a umožní tak pracovníkům rajhradského hospice tuto akci uskutečnit.

Hospic sv. Josefa v Rajhradě poskytuje již 16 let specializovanou péči nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým. Garantuje jakémukoli pacientovi, že v průběhu hospitalizace nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy zachována jeho důstojnost a že má možnost prožívat závěrečnou etapu života v kruhu blízkých. Naší snahou je, aby hospicová péče byla dostupná opravdu všem, kteří ji potřebují. Podpora veřejnosti a její co nejširší povědomí o tom, že je možné závěrečnou etapu života prožít důstojně a s těmi, které máme rádi, je pro nás ještě důležitější než samotný finanční efekt celé benefiční akce.

Zveme Vás proto 7. října opět na naše stánky. Přijďte si každý pro svůj koláč a podpořte tak naši snahu o dobré umírání v České republice!