K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Koledování dělá radost po celý rok

Koledování dělá radost po celý rok

Více než dva tisíce koledníků nám každoročně pomáhá v Tříkrálové sbírce. Ustrojí se do kostýmů Kašpara, Baltazara a Melichara a vycházejí do ulic své obce sbírat peníze pro charitu. Za tuto jejich aktivitu jsme jim za odměnu připravili zábavné odpoledne u našeho Vatavanu.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích je jednou  z našich služeb, která se zaměřuje na mladé od 11 do 26 let. Klientům služby poskytuje zázemí s volnočasovými aktivitami, organizuje menší výlety a preventivní akce, ale také pomáhá řešit různé problémy, se kterými se mladí potkávají. Klubovna teď díky projektu IKEA – Spolu s Vámi prochází rekonstrukcí. Naštěstí je k dispozici i Vatavan – maringotka v areálu židlochovické základní školy, kde se klienti můžou vybláznit všelijakým outdoorovým aktivitám.

Právě tam se tuto neděli potkali naši koledníci. Přichystali jsme si pro ně stanoviště, kde si mohli zkusit závody ve skoku v pytli, vyzkoušet akrobacii na chůdách i na laně, překonávání překážkové dráhy na skateboardu a otestovat se v kopané. Kdo splnil všechny stanoviště, potěšil se z překvapení, které si pro něj přichystali dobrovolníci z brněnského domu IKEA. Koledníčci si za  odměnu odnesly plyšáky a sladkou odměnu.

Židlochovickým hřištěm se nesl smích a dobrá nálada. Jsme nesmírně rádi za naše koledníčky a také za to, že se této odměně potěšili. Koledování je zábava a společně jsme dokázali, že může trvat ještě dlouho po skončení Tříkrálové sbírky.