Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Konference o paliativní péči je za námi

Workshop doktorů z rajhradského hospice byl zaměřen na pečující osoby a laiky, které zajímá problematika paliativní péče

Slovní spojení „paliativní péče“ začíná rezonovat společností a dostávat se i mezi lidi, kteří tenhle druh pomoci prozatím nepotřebují. Pro odborníky ze zdravotnických i sociálních složek, ale i pro laickou veřejnost, proběhla brněnská konference o paliativní péči.

V pořadí již druhá regionální paliativní konference s názvem Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách se konala 24. a 25.10.2018 v prostorách nové brněnské radnice. Mezi řečníky vystupovali kromě jiných i reprezentanti Oblastní charity  Rajhrad.

MUDr. Pavel Svoboda ve své přednášce poukázal na rozdíly mezi primární a specializovanou paliativní péči. Spolu s MUDr. Markétou Hanušovou následně vedli workshop, ve kterém vysvětlovali základy paliativní péče pečujícím osobám, ale i laikům z řad veřejnosti.

Paliativní péče se zaměřuje na kvalitu života pacientů s nevyléčitelnou nemocí nebo v terminálním stádiu života. Jedná se o komplexní a aktivní přístup, s cílem zmírnit bolest a zamezit dalším nepříjemným průvodním jevům, které pacienty provází. Nejdůležitějším aspektem paliativní péče je zachování lidské důstojnosti i v těchto tíživých situacích. Péče se poskytuje nejen samotným nemocným, ale i jejich rodinám.