Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Leden letos nadělil koledníkům mráz, sníh a led – ne však v lidských srdcích. Děkujeme Vám!!

S nesmírnou vděčností, radostí a úctou ke všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošní Tříkrálové sbírce, Vám můžeme oznámit, že předběžný konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2016 v obcích Oblastní charity Rajhrad se v letošním roce vyšplhal na neuvěřitelných 3 415. 894 Kč, což je  oproti  loňskému roku o  241 936 Kč vice.

Konečné výsledky musí být ještě znovu přepočítány a zkontrolovány. Výtěžek bude doplněn o proměněná eura po jejich směně.

Na projekty Oblastní charity Rajhrad bude možné použít jako vždy 65% výtěžku sbírky, tedy zhruba 2 220 000 Kč.

Děkujeme všem kolednickým skupinkám, které letos čelily obzvlášť nepříznivému počasí, a přesto jich vyšlo do ulic obcí a měst o ještě o 45 více než loni.

Děkujeme všem našim asistentům v obcích, vzácným lidem, na kterých leží celá organizace sbírky, a kteří přesto dobrovolně a rádi – a mnozí už mnoho let – znovu „dávají dohromady“ vedoucí, koledníky, kostýmy a vše, co je potřeba, aby sbírka v jejich obci proběhla.

Děkujeme Vám všem, kteří jste sbírku i přes různé fámy a negativní informace s takovouto štědrostí podpořili, za Vaši důvěru a otevřená srdce. Díky Vám můžeme opět více, účinněji, efektivněji a rychleji pomáhat těm, kdo naši pomoc potřebují.

 
Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:

  • obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice
  •  pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
  • podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo pomáhají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
  • další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence ohrožení negativními společenskými jevy
  • zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu
  • podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasických škol
  • Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
  • humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof

Děkujeme!!!!!!