Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Modlitba, půst, almužna

Modlitba, půst, almužna

Přečtěte si dopis od prezidenta a ředitele Diecézní charity Brno k Postní almužně, která začíná už zítra!

Půst je příprava na nejvýznamnější křesťanský svátek – Velikonoce. Zapojte se i Vy do poselství tohoto zázračného období.6. března – 28. dubna (Popeleční středa – 2. neděle velikonoční)
www.postnialmuzna.cz


Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství. (Sv. Jan Pavel II.)

V období postu se pozornost věřících, víc než kdykoli jindy, soustřeďuje na skutky milosrdenství, mezi
které patří i materiální pomoc bližnímu. České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená
milosrdenství. „Almužnou“, činěním dobra – tím, že se něčeho postem vzdáme, můžeme obohatit ty, kteří
to nejvíce potřebují. Tím, že se zříkáme něčeho ve prospěch bližního, uskutečňujeme zároveň základní
přikázání lásky.

Dobročinná akce Postní almužna probíhá s doporučením České biskupské konference i na území brněnské
diecéze. Zapojit se do ní může každý. Od Popeleční středy je možné vyzvednout si ve farnostech papírové
pokladničky – postničky, do kterých pak po celou postní dobu můžeme vhazovat peníze pro potřebné. Tyto
prostředky budou poté použity Diecézní charitou Brno a oblastními Charitami na účely, které je možné označit
na každé postničce.

Na 2. neděli velikonoční se postničky přinášejí zpět do kostelů. Je vhodné je při obětním průvodu odevzdat pověřené osobě. Postničky jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro rodiny, kde mohou být vhodným nástrojem při výchově dětí k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi.


Velice si vážíme každého Vašeho daru ve prospěch potřebných!

Přejeme Vám co nejvíce obohacujících prožitků radosti z pomáhání druhým.