K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Na Velehradě proběhl již X. ročník formačně vzdělávacího setkání pro nemocniční kaplany

 

Pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a za účasti zahraničních hostů (Rakousko – Vídeň, Slovensko – Martin) proběhl ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2014 ve Stojanově na Velehradě již X. ročník formačně vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů.

 

Letošního setkání, věnovanému vybraným kapitolám z pastorace a spirituality nemocných a religionistiky, se zúčastnil rekordní počet 81 nemocničních kaplanů, pastoračních asistentů a dobrovolníků ze všech diecézí ČR i z nekatolických církví. Pozvání přijali i zástupci Brněnské tiskové misie, kteří nabídli účastníkům letáčky pro povzbuzení pacientů, jejich blízkých, zdravotníků a všech, kteří o nemocné pečují.

Zahájení setkání jednodenní duchovní obnovou pod názvem „Věřím v život věčný“ vedl tentokráte P. ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, OFM Conv., provinciál řádu minoritů.

Po krátkém zasedání výboru a revizní komise Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR následovala písemná a ústní zkouška nemocničních kaplanů – katolíků dle Dodatku č. 1 (Část IV. Přechodná ustanovení, odst. 5) k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC. Zkušební komisi složenou ze zástupců jednotlivých diecézí předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK. Ve zkušební komisi byla přítomna i zástupkyně Asociace nemocničních kaplanů ThDr. Miriam Prášilová, PhD. ze Slezské církve evangelické, a.v. Zkoušku úspěšně absolvovalo 32 nemocničních kaplanů. Ve večerních hodinách druhého dne se uskutečnila valná hromada KANK v ČR pod vedením předsedy KANK v ČR Bc. MUDr. Michala Hrnčiarika, stálého jáhna.

Další program se nesl v duchu odborných přednášek a pro studenty celoživotního vzdělávání UP v Olomouci studijního programu Nemocniční kaplan bloky výuky. Z oblasti religionistiky přednášel doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., pastoraci nemocných P. Mgr. Walerián Bugel, dr., spiritualitu nemocných a umírajících Mgr. Anna Hrtúsová, P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský, MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. a ThLic. Michal Umlauf. S přehledem církví účastníky seznámil doc. Damián Němec, dr., psychohygienu a spiritualitu nemocničního kaplana P. Antonín Krasucki, OP.

Je třeba zmínit krátká a srdečná osobní setkání, předávání osobních svědectví a zkušeností nemocničních kaplanů. Účastníci odjížděli duchovně i odborně obohaceni a povzbuzeni do další služby. Bohu díky za vydařený jubilejní X. ročník velehradského školení nemocničních kaplanů. Již nyní výbor KANK v ČR promýšlí program XI. ročníku, který by se měl uskutečnit ve dnech 5. – 8. 10. 2015.


Zprávu vypracovala 3.10.2014 Mgr. Zita Havlenová, nemocniční kaplanka a členka výboru KANK v ČR

Zde si můžete stáhnout letáček Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice.