Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Nadace KB – Jistota podpořila rajhradskou paliativu

Nadace KB – Jistota podpořila rajhradskou paliativu

Dík vyslovený našimi klienty a pacienty má obrovskou váhu, ale bez finanční podpory by některé služby nemohly existovat. Při­tom problémy lidí by nezmizely, jen my by­chom nemohli podávat postrádanou po­mocnou ruku těm, kteří to potřebují. Proto děkujeme Nadaci Jistota za podporu pro hospicovou péči.

Šek v hodnotě 198 484 Kč nám dnes přišel odevzdat zástupce Nadace Komerční banky – Jistota, a.s. Při té příležitosti jsme měli možnost diskutovat o problémech, s kterými se péče o umírající setkává.

Paliativní péči poskytujeme nevyléčitelně nemocným pacien­tům jak vlůžkovém hospici, tak i formou mobilního hospice. Víme, že každý pacient má specifické potřeby a ke každému přistupujeme osobitě, scitem a dle jeho aktuálního stavu a potřeb. Ctíme jeho vůli a v každém případě zachováváme lidskou důstojnost až do posledních dní. Tyto služby jsou značně podfinancované a bez našich podporovatelů bychom je nemohli poskytovat v takové formě a podmínkách, které si zachování důstojnosti člověka zasluhuje.

V mobilním i lůžkovém hospici dohlíží na poslední fázi ži­vota pacientů specializovaný tým lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, pečovatelů, psycholožek, sociálních pracovnic a v případě zájmu i pastorační asistentky. Dbáme na to, aby náš tým profesionálů zůstal v obraze.

Proto je potřeba neustálého školení sociální složky palia­tivní péče a doplňkového vzdělávání specifických úkonů v zdravotnické péči. Vzdělávací kurzy jsou také výdajem, který z části pokryje příspěvek z projektu „Hospicová a paliativní péče“. 

Péče zahrnuje pacienta i jeho rodinu. V mnohých případech jsme oporou v těžké životní situaci a častokrát udržujeme kontakty a zájem o blízké i po úmrtí pacienta. Setkání po­zůstalých, které organizujeme, jsou formou vyrovnání se se ztrátou nejbližších. Z podpory od Nadace Jistota budeme moct i nadále připravovat tyto setkání.