K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Nízkopráh Vata v Židlochovicích slaví první narozeniny

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata se sídlem na ulici Komenského 38 v Židlochovicích bylo slavnostně otevřeno 1. března 2011. Za rok Vata přilákala více než 126 dětí a mladých ze Židlochovic a okolí. V souvislosti s prvním výročím fungování Vaty je v březnu plánováno uskutečnění dne otevřených dveří pro cílovou skupinu uživatelů této služby.

 

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata je sociální služba poskytovaná Oblastní charitou Rajhrad pro neorganizované děti a mládež ve věku 11 – 26 let. Nízkoprahovost znamená maximální přístupnost cílové skupině. Zjednodušeně jde o klub, kde mohou uživatelé služby trávit svůj volný čas, ale zároveň je jim k dispozici poradenství a sociální práce. Zařízení se sídlem na ulici Komenského 38 v Židlochovicích bylo slavnostně otevřeno 1. března 2011. Rok se s rokem sešel a nastává první bilancování. Za rok Vata přilákala více než 126 dětí a mladých, kteří se stali uživateli služby. Jelikož služba je poskytována anonymně, proto nelze říct kolik uživatelů je z které obce.Více než jedna třetina uživatelů je z okolních obcí Židlochovic. Kromě běžného programu klubu nabídla Vata svým uživatelů přes 30 filmových projekcí nazývaných Biovata, turnaj ve stolním fotbale a ping-pongu, výstavu fotografií dobrovolníků ze zahraničních humanitárních misí Tato planeta, několik větších výtvarných aktivit, při kterých uživatelé zvelebovali prostory klubu a vánoční besídku, při které jsme si nadělili také dárky, např. nové stolní hry, výtvarné potřeby a vlastnoručně vyrobené cukroví. Veřejnost si mohla Vatu prohlédnout při dni otevřených dveří 23. září 2011. Ten byl zakončen přednáškou Mgr. Jitky Dresslerové Humanitární mise na vlastní oči a posluchače občerstvilo Inspiro svou čajovnou. Také v souvislosti s prvním výročí fungování Vaty je v březnu plánováno uskutečnění dne otevřených dveří pro cílovou skupinu uživatelů této služby. Závěrem chci poděkovat všem, kteří Vatu jakýmkoliv způsobem podpořili. Služba je pro uživatele zdarma, proto jsou pro její poskytování finanční příspěvky naprosto nezbytné. Za minulý rok Vatu touto cestou podpořilo MPSV ČR, Nadace České spořitelny, město Židlochovice, svazek obcí Židlochovicko a též dárci, například také ti, kteří přispěli do charitní Tříkrálové sbírky nebo Postní almužny.

Děkujeme!

Od letošního roku se podařilo Vatu zapojit do Individuálního projektu Jihomoravského kraje.

Informace o Vatě najdete i na našich webových stránkách: http://rajhrad.charita.cz/vata-nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez/  nebo je můžete získat na telefonu 734 435 138 či mailu vata.zidlochovice@charita.cz.

 

Za celý tým klubu Vata sepsal Mgr. Lukáš Gryc, vedoucí zařízení.