K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Počítání v Rajhradě je dokončeno. Děkujeme Vám!!!!

S velikou radostí  a vděčností Vám oznamujeme úspěšné ukončení letošní Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Rajhrad, která skončila celkovým neuvěřitelným výtěžkem 3. 173 958 Kč, což je o téměř 230 000 Kč více než loni.

Z průběhu i výsledků Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích vnímáme především na dnešní dobu nebývale velkou důvěru dárců a koledníků v poslání a činnost charitních služeb, které jsou právě i díky Vám poskytovány všem potřebným. Tento fakt je pro nás a veškerou naši další práci velmi motivující -  především k tomu, abychom se ještě více a lépe snažili naplňovat to, k čemu se v námi poskytovaných službách vůči našim klientům i veřejnosti zavazujeme.

Zde si můžete prohlédnout konečné podrobné výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích.

Milí koledníci, tříkráloví asistenti a štědří dárci, ze srdce Vám všem děkujeme!!!!!!