K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Poděkování - akce Koláč pro hospic

 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě děkuje ze srdce všem dárcům za podporu benefiční akce Koláč pro hospic, která se uskutečnila dne 4. října 2012 u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče.

 

Zaměstnanci a dobrovolníci hospice prezentovali hospic sv. Josefa na stáncích v centru Brna, v Rajhradě a Židlochovicích. Dobrovolným příspěvkem, za který byl odměnou a poděkováním sladký koláč, dárci přispěli celkovou částkou 135 169 Kč. Za tyto peníze budou nakoupeny léky pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty hospice, které umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji. Podrobný přehled o tom, jaká částka byla vybrána na konkrétních místech, naleznete v přiloženém souboru.

 Akce se v letošním roce opět setkala s velkým zájmem, podporou významných firem a institucí a pozitivními ohlasy veřejnosti, což ukazuje, že hospicová a paliativní péče o nevyléčitelně nemocné vstupuje do povědomí a těší se přízni. Pozitivní ovlivňování veřejného mínění o tomto tématu je pro nás možná ještě důležitější než samotná výše věnovaných finančních prostředků.

Velké poděkování patří pekárnám Delta, Penam, Globus a Karlové pekárně  v Židlochovicích, které zdarma napekly výborné koláče různých náplní a umožnily tak, abychom tuto benefiční akci mohli uskutečnit. Dále nás podpořila Agentura Kunovsky s.r.o, která zdarma pronajala velkoprostorový stan, reklamní společnost SNIP&CO s.r.o. zajistila propagaci v prostředcích MHD, Agentura VÁP sponzorsky natiskla letáky, Střední odborná škola zahradnická v Rajhradě poskytla květinovou výzdobu, která oživila prezentační stánky.

Záštitu nad benefiční akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka a starosta městské části Brno - střed Mgr. Libor Šťástka.

To co získáváme pořádáním benefiční akce Koláč pro hospic pro svoji práci a pacienty v naší péči, je mnohem více, než finanční částka. Především jde o další zpětnou vazbu, že máme pracovat dál, že je naše práce užitečná. Z tohoto přesvědčení vyplývá i náš závazek - neopustit naše nemocné a usilovat o lidskost a důstojnost v jejich zbývajícím životě i nadále.

Přijměte prosím naše poděkování, že nás na této cestě doprovázíte.

                                                                                 MUDr. Ladislav Kabelka PhD., ředitel DLBsH sv. Josefa

 

Související galerie