K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Poděkování - Koláč pro hospic 2013

Milí dárci a příznivci hospice, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Vám děkuje za podporu benefiční akce Koláč pro hospic, která se uskutečnila dne 9. října 2013 u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče.

Zaměstnanci hospice a dobrovolníci prezentovali hospic sv. Josefa na stáncích v centru Brna, v Rajhradě, Židlochovicích a nově také v Ivančicích. Dobrovolným příspěvkem, za který byl odměnou a poděkováním sladký koláč, dárci přispěli celkovou částkou 145 199 Kč, která bude použita na nákup léků pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty hospice sv. Josefa. Tyto léky umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.

Pozitivní ovlivňování veřejného mínění v oblasti smyslu a existence paliativní péče vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva a současnému stavu dostupnosti paliativní péče je pro nás možná ještě důležitější než samotná výše věnovaných finančních prostředků. O to více nás těší vzrůstající zájem i povědomí o této akci u veřejnosti, významných institucí i médií.

Záštitu nad benefiční akcí převzali a osobní účastí podpořili hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, záštitu poskytl také primátor města Brna Bc. Roman Onderka.

Velké poděkování patří pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k.s., Karlové pekárně s.r.o.  v Židlochovicích, které zdarma napekly výborné koláče různých náplní a umožnily tak, abychom tuto benefiční akci mohli uskutečnit.

Dále nás podpořila Agentura Kunovsky s.r.o, která zdarma pronajala velkoprostorový stan, Dopravní podnik města Brna s.r.o. zajistil propagaci v prostředcích MHD, Agentura VÁP podpořila tisk letáků, Střední odborná škola zahradnická v Rajhradě poskytla květinovou výzdobu, která oživila prezentační stánky. Mediálními partnery akce byly rádio Proglas, Český rozhlas Brno, Deník a regionální zpravodaje.

Pořádáním benefiční akce Koláč pro hospic získáváme pro svoji práci a pacienty v naší péči užitečnou a mnohdy pozitivní zpětnou vazbu, neboť naší snahou je nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým ukázat naději v posledních měsících života a pomoci jim nalézt jeho smysl.

Přijměte prosím naše poděkování, že nás na této cestě doprovázíte.

S úctou a pozdravem

                                                MUDr. Ladislav Kabelka PhD.,

                                                ředitel a vedoucí lékař DLBsH sv. Josefa

Tisková zpráva ke stažení zde.

Související galerie