K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Poděkování pracovníkům hospice sv. Josefa od rodiny pacientky

Na začátku března jsme obdrželi krásný dopis - poděkování pracovníkům našeho hospice od rodiny pacientky, která v charitním hospici sv. Josefa dokončila svoji životní cestu, a zároveň také souhlas se zveřejněním dopisu. Rádi se s Vámi o tato srdečná slova dělíme a velice moc děkujeme rodině Ošmerově za ocenění práce hospicového týmu i za možnost zveřejnění tohoto poděkování.

Vážená paní ředitelko,

Chtěli bychom vašim prostřednictvím poděkovat pracovníkům hospice Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa za příkladnou péči o naši nemocnou maminku Marii Ošmerovou. Pro velké bolesti byla v říjnu loňského roku převezena do hospice, kde se o ni s velkou péčí a obětavostí staral personál na 1. poschodí.

Velmi nás překvapil neformální, lidský přístup, na který jsme nebyli zyvklí. Již zařízení převozu a umístění do hospice proběhlo vzhledem k rapidně zhoršujícícmu se stavu a velkých bolestí naší maminky velice rychle - prakticky vše bylo vyřizováno elektronicky bez jakéhokoliv zdržování, což je v dnešní době naprosto nevídané.

Po zaslání lékařské dokumentace a okamžitému posouzení zdravotního stavu maminky vašimi lékaři byla naše maminka ihned přijata do péče odborníků na tlumení bolesti.

K našemu překvapení tedy nedošlo k žádným byrokratickým průtahům, žádnému nesmyslnému papírování a k necitlivému přístupu, jak jsme se většině případů zvyklí. Maminka byla přijata na léčení třetí den po zahájení komunikace s vašimi pracovníky.

Prakticky ihned po převozu do hospice byla vyšetřena a byla jí věnována patřičná péče. To se v podstatě týkalo i nás, kdy jsme nevěděli, jak se zachovat, co a jak vyřídit a byla to pro nás, vzhledem k blízkému vztahu s maminkou, těžká situace. Pracovníci vašeho sociálního odboru nám podali všechny potřebné informace a byli k nám velmi vstřícní.

Při návštěvách maminky jsme viděli obětavou práci lékařů i sester u velmi vážně nemocných pacientů, kde jim personál poskytuje prakticky nepřetržitou odbornou péči. Práce lékařů i sester na oddělení musí být opravdu velmi nesnadná a to jak po fyzické, tak i po psychické stránce a i přesto bylo vidět lidský přístup personálu k pacientům.

Prostředí vašeho hospice je velmi přátelské - docházejí sem dobrovolní pracovníci, kteří si s nemocnými povídají, pořádají se bohoslužby, návštěvy jsou umožněny kdykoliv po celý den, je dokonce možné si ve vašem zařízení pronajmout i pokoj a být se svým blízkým kdykoliv nablízku. To všechno nám i mamince pomáhalo v naší těžké situaci.

Při odchodu maminky nám bylo umožněno být s ní prakticky nepřetržitě, byla přesunuta do samostatného pokoje, kde se s ní rodina mohla důstojně rozloučit a být s ní do poslední chvíle. Opravdu jsme si nemohli přát víc.

Za veškerou péči mnohokrát děkujeme a přejeme hospici jen to nejlepší.

Žďár nad Sázavou, 3.3.2015                                                                                       Rodina Ošmerova

Poděkování včetně podpisu