K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Poděkování za Vaši štědrost při letošní akci Koláč pro hospic

Milí dárci a příznivci hospice,

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Vám děkuje za podporu benefiční akce Koláč pro hospic, která se uskutečnila již potřinácté dne 8. října 2014 u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče.

 

Zaměstnanci hospice a dobrovolníci opět prezentovali hospic sv. Josefa na stáncích v centru Brna, v Rajhradě, Židlochovicích, Ivančicích, Vedrovicích, Jezeřanech-Maršovicích a nově také za vydatné podpory farnosti ve Šlapanicích. Dobrovolným příspěvkem, za který byl každému dárci věnován jako poděkování sladký koláč, dárci letos přispěli na všech stáncích dohromady naprosto rekordní částkou 194 961 Kč, která bude použita na nákup léků pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty hospice sv. Josefa, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Podrobné výsledky sbírkové akce z jednotlivých míst, kde jste se s námi letos mohli při naší akci potkat, najdete v této tabulce.

Hospic sv. Josefa v Rajhradě poskytuje již 15 let humánní a soucitnou péči lidem v posledních fázích života tak, aby mohli žít plnohodnotně a důstojně, jak je to jen možné. Hospicová péče se zaměřuje více než na příčinu nemoci samotné především na zmírnění bolesti a dalších nepříjemných symptomů nevyléčitelné nemoci. Tuto péči poskytuje tým lékařů, sester, ošetřovatelek, ale také psycholog, sociální pracovníci a duchovní. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám koláče pro sbírkovou akci „Koláč pro hospic“ věnovali, ale hlavně těm, kteří zakoupením koláče podpořili hospicovou péči nejen v hospici sv. Josefa v Rajhradě, ale i na všech ostatních místech v České republice, kde tuto péči poskytují a zasazují se o její rozvoj“, říká Mgr. Jiřina Večeřová, ředitelka hospice sv. Josefa.

Velké poděkování za trvalou podporu této akce patří pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k.s., Karlově pekárně s.r.o. v Židlochovicích, a nově také Střední škole potravinářské, obchodu a služeb na Charbulové ulici v Brně, kteří nám všichni společně zdarma napekli letos více než 4.000 výborných koláčů různých náplní a umožnili nám tak, abychom tuto benefiční akci mohli uskutečnit opět ještě ve větším rozsahu než v minulých letech.

Dále nás podpořila firma MLC s.r.o., DARE Eurookna a Agentura Kunovsky s.r.o., která zdarma pronajala velkoprostorový stan. Dopravní podnik města Brna s.r.o. zajistil propagaci v prostředcích MHD, Agentura VÁP a firma Smero s.r.o. podpořila tisk letáků a propagačních materiálů, Střední odborná škola zahradnická v Rajhradě poskytla květinovou výzdobu, která oživila prezentační stánky. Mediálními partnery akce bylo rádio Proglas, Český rozhlas Brno, Deník, BTV a regionální zpravodaje.

Akci bychom jen těžko zvládli bez pomoci a velkého odhodlání a obětavosti dobrovolníků, nejen těch hospicových, ale tentokrát i z farností Šlapanice, Ivančice a Oslavany, a také obětavých studentů gymnázia v Židlochovicích, kteří vyšli s koláči i přímo do židlochovických ulic.

Za podporu a spolupráci děkujeme také vedení jednotlivých měst, kde jsme akci pořádali.

V letošním roce nás potěšil velký zájem a rostoucí povědomí o naší činnosti Vás dárců, kteří jste si opět našli cestu na naše pravidelná i nová stanoviště i přes množství volebních stánků, které ne vždy vítaně zaplavovaly na začátku října ulice obcí a měst. :-) Pořádáním benefiční akce Koláč pro hospic získáváme díky Vám pro svoji práci a pacienty v naší péči užitečnou a většinou také velmi pozitivní zpětnou vazbu, neboť naší snahou je nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým ukázat naději v posledních měsících života, pomoci jim nalézt jeho smysl a zajistit, aby hospicová péče byla dostupná opravdu všem, kdo ji potřebují.

Děkujeme Vám, že nás na této cestě doprovázíte.

Ing. Hana Bělehradová, koordinátorka sbírky a asistentka Úseku práce s veřejností