K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný

Postní almužna 2018

To je heslo Postní almužny – akce, která propojuje duchovní a pozemský svět. Začíná se právě v dnešní den, na Popeleční středu a potrvá následujících 40 dní do začátku Velikonoc.

Mnoho lidí, především vyznávajících křesťanů, v tomto období drží půst a zřekne se něčeho, co jim je blízké. Většinou jde o úplné omezení masa, sladkostí, ale i alkoholu nebo cigaret. Tím posilují svého ducha, svoji vůli a vytrvalost.

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem
Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
 

Zříct se vlastního luxusu a pomoct tím tam, kde je potřeba, je skutečně velkým gestem. Princip Postní almužny spočívá v tom, že peníze, které by se utratily na daný rozmar, se dají bokem. Pro tyto účely slouží postnička – malá papírová kasička, kterou si můžete vystřihnout doma nebo si vyzvednout hotovou šablonu ve vaší místní farnosti. Po ukončení postního období (letos to vychází na 8.4.2018) se kasička odevzdá knězi, který ji pak odevzdává na charitu. A charita, jak to už bývá, distribuuje výtěžek na místa, kde peníze chybí. Ať už jde o seniory, mladé lidi nebo rodiny v nouzi, vaše oběť si najde místo, kde bude využita.

Děkujeme všem, kterým záleží na formování ducha a hlavně na vylepšení svého okolí. Věříme, že dobro se šíří z člověka na člověka každým dobrým skutkem. Když máme víc, než-li potřebujeme, měli bychom postavit větší stůl, ne vyšší plot.