Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Za pár dní vypukne Postní almužna. Co si pod tím vůbec představit?

Za pár dní vypukne Postní almužna. Co si pod tím vůbec představit?

Středa v tomto týdnu nebude úplně obyčejná. Středa, která vychází na 6. března, bude Popeleční. Ve farnostech, v kostelích, místních Charitách a na dalších místech se můžete setkat s plakátky o postní almužně a tzv. postničkami, krabičkami ve formě malých papírových pokladniček. Smyslem této akce ale není naplnit pokladničky co nejvíce a pak je „někde“ (na faře, Charitě) odevzdat.

Tato akce je organizována Charitou s doporučením České biskupské konference na území všech našich diecézí, podobně jako v okolních zemích, právě v postní době.  Navazuje na tradici prvních křesťanů, kteří vnímali půst a modlitbu jako cestu k většímu a intenzivnějšímu setkání s Bohem a druhými lidmi. Jak? Tím, že si odřeknu něco, co je mi příjemné, cvičím sebe v sebeovládání a odhlížení od sebe sama, od svého sobectví. A když si něco odřeknu a prostředky, které bych jinak na to použil, dám do „postničky“, otevírám srdce pro druhé, kteří potřebují pomoc, a já k tomu můžu, i když třeba malým dílkem, přispět.  Nejde tedy o sbírku, ale spíše o výchovu sebe a dětí v rodině k tomu, abychom si zkoušeli něco odříct s tím, že to má velký význam nejen pro mě, ale i pro někoho dalšího, komu může moje „kapička“ pomoci.

Sv. Terezie z Lisieux, učitelka církve, pochopila, že i ta nejnepatrnější věc, kterou člověk udělá z lásky, má nesmírnou cenu, protože tam, kde je láska, tam je Boží Království  přítomno. Bůh dokáže takovou službu proměnit v požehnání tam, kde je to nejvíce třeba. „Nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku.“

Postní almužna je tedy spíše nabídkou – nabízí možnost rozhlédnout se od sebe kolem sebe. Chci si zkusit v tomto konzumním světě uvědomit, co je opravdu důležité a čeho bych se i mohl vzdát? A neodříkám si něco jen proto, abych si mohl „poklepat na rameno“ jak jsem dobrý, ale proto, že bych rád udělal někomu radost – Bohu a tomu neznámému (možná i známému), komu můj příspěvek pomůže.

Ing. Bc. Dagmar Sližová

pastorační asistentka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, duchovní péče

Půst je příprava na nejvýznamnější křesťanský svátek – Velikonoce. Zapojte se i Vy do poselství tohoto zázračného období.Půst je příprava na nejvýznamnější křesťanský svátek – Velikonoce. Zapojte se i Vy do poselství tohoto zázračného období.