K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad realizuje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 projekt

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí, č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304.

  

        

 

Projekt je v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu starých vojenských garáží, skladů pohonných hmot a pozůstatků vojenského autoparku nacházejících se v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob s demencí.

Výsledky nových studií ukazují, že výskyt demence je v současné době výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. S rostoucí délkou života se počet lidí trpících tímto onemocněním neustále zvyšuje.

Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení denních aktivit a ve většině případů vede k nutnosti péče. Demence je onemocnění nevyléčitelné a progredující, při kterém dochází k úbytku rozumových a duševních schopností, až nemocný člověk zcela ztratí svoji soběstačnost.

Realizátor projektu je veden potřebou vyjít vstříc nedostatku vhodných kapacit pro tento typ chráněného bydlení a péči o dementní klienty vůbec.

V současné době je projekt ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací bude na podzim letošního roku.