K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Sečteno a podtrženo!

Tříkrálová sbírka 2018 je uzavřena

Koledování odzvonilo a my jsme se mohli pustit do rozpečeťování pokladniček a počítání peněz. S radostí vám můžeme sdělit, že i letos se nám podařilo překročit rekord a dosáhli jsme částky vyšší než 4 miliony korun!

Tříkrálová sbírka je rozsáhlý projekt, který je pro nás nepostradatelným zdrojem k rozvoji. Skupinky koledníčků obcházejí obce a města od domu k domu a šíří radostnou novinu o narození Krista. Rodiny jim pak do úředně zapečetěných kasiček přispějí libovolnou částkou na projekty charity. Je nám ctí, že letos se nám díky štědrosti vás všech podařilo navýšit loňský výtěžek. Celková vybraná suma je 4 051 377 Kč, která pomůže pokrýt náklady na růst služeb Oblastní charity Rajhrad.

Záměry sbírky jsou předem vymyšlené. Např. v lůžkovém hospici v Rajhradě přibydou jednolůžkové pokoje a nainstalují se velmi potřebné venkovní žaluzie. Mobilní hospic, který dováží paliativní péči přímo do domovů nevyléčitelně nemocných pacientů, zase bude moct nakoupit potřebné pomůcky. Pomůžeme i preventivní službě pro mladé – Nízkoprahovému centru pro děti a mládež VATA v Židlochovicích.

Je na místě poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili. Ať už finančním příspěvkem nebo dobrovolnickým nasazením.