K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Setkání ředitelů domovů seniorů a nemocnic v Rajhradě

Ve čtvrtek 26. září v rámci Dne Charity jsme v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa přivítali ředitele domovů seniorů a nemocnic z Jihomoravského kraje. Pozváním do hospice jsme jim chtěli především poděkovat za dosavadní spolupráci v oblasti paliativní péče  a péče o chronicky nemocné a představit jim náš hospic zblízka.

Pozvání do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa přijali ředitelé a vedoucí pracovníci domovů pro seniory Černá Hora, Hostim, Sokolnice, Strážnice, Šanov, Chválkovice, domova pro seniory Kosmonautů v Brně, dále zástupci Naděje Brno a sociálních služeb Ivančice.  Přivítali jsme rovněž ředitele Nemocnice Milosrdných bratří v Brně MUDr. Josefa Drbala.

Po úvodním přivítání MUDr. Ladislavem Kabelkou, PhD., ředitelem a primářem Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a představení všech přítomných jsme promítli zúčastněným krátký snímek o vzniku hospice. Poté následovala přednáška o stavu a možnostech paliativní péče u nás a potřebě podpory jejího rozvoje. Dále si přítomní ředitelé a vedoucí pracovníci vzájemně vyměnili profesní i osobní zkušenosti o poskytování paliativní péče potřebným v jednotlivých zařízeních. V doprovodu prim. MUDr. Kabelky a vrchní sestry Mgr. Jiřiny Večeřové následovala samozřejmě také prohlídka hospice.

Setkání proběhlo v podnětné, přátelské a milé atmosféře a bylo zakončeno neformální diskusí s nabídkou konzultací a vzdělávání v oblasti paliativní péče a příslibem další spolupráce mezi hospicem sv. Josefa a různými typy zařízení pro seniory.