K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Slavnostním poklepáním základního kamene byla zahájena stavba Chráněného bydlení pro osoby s demencí

Poklepáním základního kamene a požehnáním prostor stavby byla ve středu 20. listopadu 2013 v 13 hodin oficiálně zahájena stavební činnost směřující k realizaci rekonstrukce starých, ještě vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Jedná se o projekt č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304.

 

   

 

Slavnostního zahájení stavby se kromě dalších pozvaných hostů zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, starosta a místostarosta města Rajhrad, zástupci stavební společnosti S-A-S STAVBY, technický a bezpečnostní dozor, zástupci Regionální poradenské agentury a taktéž zástupci benediktinského opatství v Rajhradě a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.  

Přestavba objektu je velké míře realizována z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod, v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stavební činnost bude vykonávat společnost S-A-S STAVBY, která vyšla vítězně z výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládaný harmonogram stavebních prací je rozdělen do čtyř etap, přičemž celá stavba by měla být hotova v srpnu 2014. Rozpočet stavby činí 27 110 398 Kč.

Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí.

Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení denních aktivit a ve většině případů vede k nutnosti péče. Demence je onemocnění nevyléčitelné a progredující, při kterém dochází k úbytku rozumových a duševních schopností, až nemocný člověk zcela ztratí svoji soběstačnost.

Výsledky nových studií ukazují, že výskyt demence je v současné době výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. S rostoucí délkou života se počet lidí trpících tímto onemocněním neustále zvyšuje.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad a vedení Jihomoravského kraje jsou vedeni potřebou vyjít vstříc nedostatku vhodných kapacit pro tento typ chráněného bydlení a péči o dementní klienty vůbec.

„Otevření každé nové služby pro potřebné je v současné době, kdy v Charitě často bojujeme o finance a udržení těch stávajících, projevem velké odvahy a odhodlání pomáhat lidem. Doufám, že základní kámen položí opět základy i služby srdcem, o kterou se v Charitě snažíme,“ uvedl k zahájení stavebních prací ředitel Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

 

 O průběhu realizace projektu Vás budeme i dále průběžně informovat.