K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Srdce plná vzpomínek

Srdce plná vzpomínek

Hospicová péče je komplexní pečování jak o pacienta, tak i o jeho rodinu. Každodenně si uvědomujeme, že se ztrátou blízkého člověka se nelze srovnat lusknutím prstu a truchlení má různé projevy a trvání. I proto organizujeme vzpomínkové akce pro pozůstalé, kde jsou pozvání všichni, kteří pomocí našich hospicových služeb doprovázeli své nejbližší na poslední cestě.

Pro nás, jako charitní organizaci, je prioritou, aby nikdo nestrádal. Důležitý je pro nás nejen nemocný na lůžku, ale i rozpoložení jeho nejbližších. Jsou to právě vzpomínkové akce, které nám pomáhají zůstávat v kontaktu s těmi, kteří potřebují uzavřít těžkou situaci spjatou s odchodem blízkého člověka. Můžeme tím pomoct opětovnému zařazení se do běžného života, návratu do zaměstnání, srovnání se se ztrátou nejbližší osoby.

Děkujeme všem za účast na této akci. Znovu jsme se mohli potkat se známými obličeji u mše svaté a krátkého hudebního představení a pak si v případě zájmu popovídat. Občas stačí skutečně málo – vymluvit se ze směsi pocitů, které přinesla nová situace, nebo pouze navštívit místo, kde jste se s blízkým naposled rozloučili a zapálit za něj svíčku.

Pro každého z nás znamená „Srdce plná vzpomínek“ něco jiného. Věříme však, že zúčastněným se po setkání s lidmi, kteří pomáhali jejich blízkým, odcházelo o něco lépe.