K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Srdce plná vzpomínek

Srdce plná vzpomínek

Jako hospicové zařízení si ukládáme za cíl pečovat nejen o pacienty, ale v případě potřeby i o jejich rodiny a blízké. Ztráta člověka je pokaždé silnou událostí a k tomu patří příliv emocí, se kterými si člověk častokrát neumí poradit. Proto jsme oporou i pro pozůstalé a pravidelně organizujeme vzpomínkové akce, jak se stalo i včera.

Jarní setkání Srdce plná vzpomínek je pietní akce, kde společně jako zaměstnanci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a Mobilním hospicem sv. Jana spolu s pozůstalými vzpomínáme na ty, kteří strávili své poslední dny v našich hospicových službách. Během péče o pacienta se snažíme upřít naši péči a pozornost i na příbuzné a blízké, ne vždy se to však podaří v takovém rozsahu, jak bychom chtěli. Na vzpomínkových společných akcích máme tu možnost se k tomu vrátit nebo v tom i nadále pokračovat. Hospic je i nadále otevřeným místem, kde pozůstalé rádi uvidíme.

„Vzpomínkové akce mají neformální atmosféru, nejsou připravena žádná témata a žádná také nejsou tabu. Může dojít i na slzy, vzpomínky jsou někdy těžké, ale bývá to většinou pohodové povídání, velmi často chtějí pozůstalí poznat i jiné oblasti hospice, nejen zdravotnickou část,“ říká vrchní sestra hospice, Marianna Brabencová.

Společná setkání pečujících a pozůstalých mají být darem a odměnou pro obě strany, ujištěním pro pozůstalé, že pro nás to neskončilo odchodem jejich blízkého, a připomenutím pro zaměstnance, proč stojí za to pracovat v paliativní a hospicové péči, přes všechny těžkosti, které s tím mohou být spojené.

Vrchní sestra dodává své dojmy z akce: „Situace, kdy dobrovolník společně s pozůstalými položí kamínek se vzkazem za svého blízkého, je pro mě důkazem toho, že se tady všichni cítí bezpečně a věří, že na jejich city, ať jsou jakékoli, je nahlíženo s důstojnou vážností.“