K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Tříkrálová sbírka 2017 je u konce

Tříkrálová sbírka 2017 je u konce

Začátek ledna již tradičně patří Třem králům a jejich koledování od domu k domu. Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku již sedmnáctým rokem a letos se nám znovu podařilo překonat rekord!

Pokladničky, které sebou nesli koledníci, už jsou rozpečetěny a výsledek nás moc těší. Oproti loňsku povyrostl a vyšplhal se na krásných 3 670 142 Kč, z čehož máme ohromnou radost!

Za výtěžek se v rajhradském hospici bude pořizovat kupříkladu chybějící relaxační místnost pro soukromí pacientů a jejich blízkých, dále pomůže rozvíjet terénní sociální služby po celém regionu a zajistí kvalitu služby mobilního hospice, včetně potřebného vybavení.

Všem dárcům děkujeme za projevenou štědrost a velké díky patří také koledníkům za odvahu vyjít do skutečně mrazivého počasí.