Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Tříkrálové příběhy, které nás táhnou vpřed

Tříkrálové příběhy, které nás táhnou vpřed

Koledování je výjimečná událost. Je to čas plný překvapení a dobré nálady. Je pravda, že ne všechny dveře jsou pro koledníky otevřeny a není samozřejmostí, že by všechny domácnosti pochopily přínosy Tříkrálové sbírky. Možná i díky tomu pak vyniknou příběhy, kdy se lidé zachovají skutečně lidsky.

Skupinka z Prštic v rámci koledování zaklepala na dveře domku, kam se přistěhovala mladá rodina s dětmi. K potěšení koledníků je ve dveřích přivítaly dvě holčičky s maminkou.  Každá měla v ruce minci a maminka měla také nachystaný příspěvek do kasičky. „Velmi nás oslovilo to, že každá se svým způsobem chtěla osobně podílet na sbírce pro potřebné a zejména jak citlivě a nenásilně lze od mala vychovávat děti k dělení se s druhými,“ tlumočila svůj zážitek vedoucí skupinky.

Z dalšího městečka si také odnesli hezký zážitek. „Byl jsem překvapen, jak k nám byli letos lidé vstřícní, ale jeden zážitek byl skutečně výjimečný,“ začíná své vyprávění vedoucí tamní skupinky Lukáš. „Zazvonili jsme na jeden domeček, chvilku se nikdo neozýval, pak se ale dveře otevřely a paní nás prosila, abychom šli koledovat i k nemocné mamince. Vešli jsme tedy splnit přání. Když jsme dorazili na místo, bylo krásné pozorovat na rodině to potěšení, že tato tradice pořád žije.“

Jsme nesmírně rádi, že se pořád najdou lidé, kteří si cení tradic a mají otevřená srdce pomoci druhým. Letošní Tříkrálová sbírka je sice u konce, dobrý pocit však přetrvává ještě dlouho po rozpečetění poslední pokladničky.

Zvídaví koledníci z Nosislavy :)