K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Tříkráloví asistenti nadevše

Tříkráloví asistenti nadevše

Tříkrálová sbírka je rozsáhlá a časově náročná akce, na které pracujeme v předstihu téměř celý rok. Bez pomoci asistentů bychom to ale nezvládli, proto jsme jim po ukončení sbírky poděkovali na Tříkrálovém čaji.

Jednoho lednového večera se v rajhradském hospici setkalo mnoho dobrých duší. Pozvali jsme si k nám asistenty Tříkrálové sbírky, díky jejichž významné pomoci máme dosah v téměř 80 obcích. Jsou v úzkém kontaktu s naší koordinátorkou a úřady ve svých obcích. Mají na starosti administrativu pokladniček, zabezpečují dodání materiálů a shánějí koledníky. Pod sebou mají vedoucí skupinek koledníků a samotné koledníky.

Na společném setkání jsme si nad šálkem čaje vyslechli jejich zážitky, zkušenosti a podněty na zlepšení. Odevzdali jsme jim malou pozornost – hedvábný šátek malovaný našimi klienty Chráněného bydlení sv. Luisy.

Dalo by se říct, že asistenti jsou jako lepidlo, díky němuž sbírka drží pohromadě a daří se nám vyhýbat se jakýmkoliv organizačním potížím. Právě naopak, rok co rok klademe laťku výš a výtěžek byl i tento rok rekordní – podařilo se nám vysbírat rovných 3 670 142 Kč! Z peněz podpoříme náš Mobilní hospic sv. Jana, vybuduje se chybějící relaxační místnost pro soukromí pacientů a jejich blízkých v lůžkovém hospici a výtěžek dále pomůže rozvíjet terénní sociální služby po celém regionu.

Ještě jednou všem děkujeme!