K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Tyto dny patří těm, kteří již nejsou mezi námi

Tyto dny patří těm, kteří již nejsou mezi námi

Zapálení svíček, modlitby a vzpomínky na zesnulé nás v tyto dny provázejí o něco intenzivněji. Přirozeně se uchylujeme do ticha a zamýšlíme se nad pomíjivosti života.

To, co se děje po úmrtí, je pro nás všechny záhadou. Můžeme něčemu věřit, můžeme se sami domnívat, dokonce na to můžeme i nemyslet, jen prožívat ztrátu, když už se objeví někde v naší blízkosti. Odchod z tohoto světa je pro pozůstalé jakýmsi znamením zastavit se a ohlédnout se kolem sebe. Myslet na to, co nás spojuje, co rozděluje a kam chceme směrovat.

Věříme, že ať už se vyrovnáváte s jakoukoliv ztrátou, dokážete v sobě najít hezké vzpomínky a snad i malý kompas, který vás povede tam, kde se budete cítit spokojeni.

Jak již v dávných dobách pravil Platón: „Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“