K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Vám utiší hlad…jiným bolest. Koláč pro hospic již podvanácté!

Ve středu 9. října 2013 pořádá Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě již dvanáctý ročník benefiční akce „Koláč pro hospic“, která se uskuteční tradičně v centru měst Brna, Rajhradu, Židlochovic a nově také na náměstí v Ivančicích. Stánek v Brně bude umístěn na rohu ulice Masarykovy a Panské, prezentace přímo od hospicových zaměstnanců a dobrovolníků bude probíhat od 9 do 17 hodin.

Charitativní akce je pořádána u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče, který letos připadá na sobotu 12. října.  Jejím cílem je seznámit veřejnost s hospicovou problematikou, informovat o tom, co je hospicová a paliativní péče, komu hospice slouží a jak mohou hospice pomoci občanům a občané jim.

Součástí prezentace na stáncích je veřejná sbírka, při které je pro dárce za dobrovolný příspěvek odměnou a poděkováním sladký koláč. Výtěžek sbírky je použit výhradně na úhradu léků tišících bolest pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty hospice. Tyto léky umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.

Pozitivní ovlivňování veřejného mínění o tomto tématu je pro nás možná ještě důležitější než samotná výše věnovaných finančních prostředků. Počet umírajících v klidu, bez bolesti, důstojně a v kruhu blízkých, prostě tak, jaký si konec lidského života zaslouží být, je totiž stále velmi nízký, a to především z důvodu neinformovanosti široké veřejnosti o možnostech paliativní péče.

Záštitu nad benefiční akcí převzal jako každý rok hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka a starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Velké poděkování patří předním brněnským pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k.s. a Karlové pekárně s.r.o. v Židlochovicích, které zdarma věnují výborné koláče různých náplní a umožní nám tak, abychom tuto benefiční akci mohli uskutečnit.

Přijďte si ve středu také Vy pro svůj voňavý koláč k snídani, obědu či večeři! :-) Dozvíte se, budete-li chtít, více o možnostech paliativní péče v ČR a podpoříte dobrou věc! Na stáncích budeme od rána, v říjnu už je chladno, tak ať tam nezůstaneme sami….. Těšíme se na Vás!!!