K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Všichni svatí s námi

První listopad je pro křesťany svátkem, kdy si v modlitbách vzpomínají nejen na všechny světice a světce, ale i na ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Oblastní charita Rajhrad je organizace, které si zakládá na šíření křesťanských hodnot. I naše služby, ve kterých pomáháme lidem v nouzi – ať už po zdravotní nebo sociální a hlavně lidské stránce – nosí jména svatých.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa dostal jméno po světci, kterého známe především jako člověka, který zahrnul Ježíše otcovskou láskou. Je vnímán jako skromný, pracovitý, spravedlivý člověk, který se dokázal vzdát svých vlastních představ o životě a v pokoře přijmout své poslání – být zázemím a oporou těm, kteří to potřebují a které mu Bůh svěřil – Marii a Ježíši.

Mobilní hospic si zvolil za svého patrona sv. Jana. Je to apoštol, který byl Ježíši nejblíže a jako jediný z apoštolů se nebál provázet Ježíše, společně s Jeho matkou, i v Jeho nejtěžších chvílích umírání – v Getsemanské zahradě a pod křížem na Golgotě. Zůstal s Ježíšem a Jeho matkou i ve všem utrpení a na žádost Ježíšovu se o Jeho matku postaral. Tak také pracovníci Mobilního hospice sv. Jana jsou nablízku nevyléčitelně nemocným, provázejí je na jejich poslední cestě společně s jejich blízkými, kterým také nabízejí podporu a pomoc v této těžké chvíli.

Chráněné bydlení sv. Luisy pečuje o seniory s demencí. Sv. Luisa byla blízká spolupracovnice sv. Vincence de Paul. Společně s ním v roce 1633 a s venkovskými děvčaty založila společnost milosrdných sester – „Dcer křesťanské lásky“. Díky její organizátorské schopnosti a moudrosti, s níž vychovávala sestry tohoto společenství, mohla být mnohá charitní díla sv. Vincence uvedena do chodu – reformy ve špitálech, vzdělání v péči o nemocné, péče o nalezené děti, galejníky, vojáky ve válce, vyhladovělé ženy a děti ve válkou postižených francouzských provinciích. Svatá Luisa se stala patronkou sociálních pracovníků, těch, kteří se s láskou a účinně starají o nejpotřebnější.

 Informace o světcích jsme čerpali z portálu catholica.cz