K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Za Váš dobrý skutek sladká odměna!

Ve středu 8. října 2014 pořádá Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě  již třináctý ročník benefiční akce „Koláč pro hospic“, která se uskuteční od 9 do 17 hodin tradičně v centru města Brna ( na ulici Panská / Masarykova), Rajhradu a Židlochovic, od 10 do 15.30 hodin v Ivančicích (na Palackého náměstí) a nově také ve Šlapanicích (na ulici Čechova u nákupního střediska).

Charitativní akce je pořádána u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče a jejím cílem je seznámit veřejnost s hospicovou problematikou, informovat o tom, co je hospicová a paliativní péče, komu hospice slouží a jak mohou hospice pomoci občanům. Již 15 let Hospic sv. Josefa v Rajhradě poskytuje specializovanou péči nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým.

Pozitivní ovlivňování veřejného mínění o tomto tématu je pro nás velmi důležité a naší snahou je, aby hospicová péče byla dostupná opravdu všem, kdo ji potřebují. Počet umírajících v klidu, bez bolesti, důstojně a v kruhu blízkých, prostě tak, jaký si konec lidského života zaslouží být, je totiž stále velmi nízký, a to především z důvodu neinformovanosti široké veřejnosti o možnostech paliativní péče.

Součástí prezentace na stáncích přímo od hospicových zaměstnanců a dobrovolníků je veřejná sbírka, při které je pro dárce za dobrovolný příspěvek odměnou a poděkováním sladký koláč. Výtěžek sbírky je použit výhradně na úhradu léků tišících bolest pro těžce a nevyléčitelně nemocné pacienty hospice, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tyto léky umožní poskytnutí špičkové paliativní léčby bolesti a pomohou pacientům prožít poslední chvíle života co nejdůstojněji a snesitelněji.

Záštitu nad benefiční akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Velké poděkování patří předním brněnským pekárnám Delta a.s., Penam a.s., Globus k. s., Karlové pekárně s.r.o. v Židlochovicích a Střední škole potravinářské, obchodu a služeb Brno - Charbulova, které zdarma věnují výborné koláče různých náplní a umožní nám tak, abychom tuto benefiční akci mohli uskutečnit.

Přijďte se podívat za námi na naše stánky, dozvědět se něco více o možnostech paliativní péče v ČR a podpořit dobrou věc! Informace o aktuálním dění kolem této námi pořádané akce najdete také na facebooku.

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Ing. Hana Bělehradová, DLBsH sv. Josefa v Rajhradě