K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Život není vata, ale ve Vatě je živo

Nízkoprahový klub Vata oslavil 1. března své čtvrté narozeniny, není tedy nutné jej čtenářům našich webových stránek nějak více představovat. Cílem článku je malé roční bilancování a souhrn všeho podstatného, co se ve Vatě událo.

Nejprve trochu čísel. Za rok 2014 službu aktivně využilo 70 klientů, platných smluv bylo 134. Za celou dobu své existence Vata obsloužila 197 klientů. Financování probíhalo z dotačních titulů MPSV, JmK, města Židlochovice a z projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji. V letošním roce služba mírně utlumila svůj provoz. Nadále ji zajišťují 3 pracovníci, ale celkový úvazek klesl na 1,8 a také se zkrátila provozní doba. Pracovní tým také prošel několika proměnami, nyní je už ovšem stabilní a plný elánu do práce s dětmi a mládeží.

V roce 2014 kromě běžného programu služby (zhruba 27 hodin služby pro klienty týdně, během roku bylo měněno) nabídla Vata v rámci ambulantní a terénní formy poskytování svým klientům tyto větší akce: 

 - primárně-preventivní aktivity na témata bezpečný sex, subkultury a internet – přítel nebo nepřítel?

 - projekt Vata video – klienti vytvářeli video o smyslu a činnosti Vaty

 - sportovní odpoledne (4x)

 - hudební odpoledne (2x)

 - sociálně-aktivizační program – zdobení velikonočních dobrot, příprava cukroví na vánoční besídku, geografické aktivity a hry, Origami odpoledne, Domácí plastelína, AZkvíz, malování na drumbeny, táborák, etiketa a socializace pomocí divadla – Jak je důležité míti Filipa, výstava Bodies Revealed, Laser Game, apod.

 - filmové projekce Biovata (13x běžná, 1x filmový maraton, 1x filmový maraton s přespávačkou)

 - turnaje v piškvorkách, ping - pongu, fotbálku, kulečníku

 - Vánoční besídka - Rappl show, při které jsme klientům nadělili také dárky, např. stolní hry, kytaru, joja a powerbally

Podzimní akce pro veřejnost proběhla tentokrát pod širým nebem, a to v zahradě Robertovy vily v Židlochovicích. Vata se prezentovala návštěvníkům i potenciálním klientům, představila nová klubová trika a instruktor sebeobrany, pan Lubomír Medo, pohovořil o základech sebeobrany dětí a mládeže, o rizicích, o tom, jak jim předcházet a jak řešit případné krizové situace. Trénink byl aktivní i interaktivní a zapojili se jak klienti, tak i odvážlivci z řad veřejnosti. S organizací Vatě pomohlo město Židlochovice (zapůjčení aparatury, propagace, logistika). Závěr provázel déšť, takže došlo ke skvělému utužení sociálních vazeb při zachraňování vybavení a během čekání pod balkonem, než přeháňka ustane.

Děkuji všem, kteří se na činnosti Vaty podíleli, podílejí a podílet budou. Díky všem těmto lidem Vata prospívá a může svým fungováním pomáhat lidem dalším. Služba je pro uživatele zdarma, proto jsou pro její poskytování finanční příspěvky naprosto nezbytné. V minulém roce Vatu touto cestou podpořilo město Židlochovice, Jihomoravský kraj, MPSV ČR, projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ dotovaný z Evropského sociálního fondu a též dárci, například také ti, kteří přispěli do charitní Tříkrálové sbírky nebo Postní almužny. Děkujeme!

Informace o Vatě najdete i na našich webových stránkách http://rajhrad.charita.cz/nizkoprahove-centrum-pro-deti-a-mladez-vata/ nebo je můžete získat na telefonu 734 435 138 či na mailu vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz.

Mgr. Lukáš Gryc, vedoucí NCDM Vata

Související články