Provoz služeb od 25. 5. 2020

Kamenný hospic

Poskytování péče o pacienty fungovalo v plném rozsahu i během nouzového stavu. Hospic byl také jedním z mála lůžkových zařízení, kde byly povoleny návštěvy. I nadále však platí dodržování bezpečnostního postupu před vstupem na oddělení, viz níže. Pracovníci průběžně používají virucidní dezinfekci na ruce, nosí ústenky, dodržují bezpečnostní opatření.

Návštěvy v hospici

Snažíme se zabezpečit maximální ochranu pacientů, personálu i vás, kteří své blízké navštěvujete.

Před vstupem na oddělení proto prosíme všechny návštěvníky o důkladnou dezinfekci rukou, aplikaci roušky (pokud nemáte svoji) a rukavic. Následně se nahlaste na sesterně.

Prosíme o dodržování tohoto postupu, abychom společně minimalizovali riziko přenosu viru v prostorách hospice.

Chráněné bydlení sv. Luisy

Návštěva u jednoho klienta může probíhat pouze v počtu dvou osob v jednom čase. Při příchodu budete dotázáni, zda se u Vás nevyskytuje některý z příznaků respirační infekce a zda nejsou u někoho z Vašeho okolí přítomny symptomy COVID-19. Následně Vám personál změří tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud byste měli pochybnosti, návštěvu, prosím, odložte.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA v Židlochovicích

Centrum je pro veřejnost otevřeno od 12. 5. dle standardní otevírací doby. Při vstupu klienta do zařízení je zjišťováno, zda nevykazuje známky respiračního onemocnění a je mu bezkontaktně změřena tělesná teplota. Pracovník centra dále zjišťuje, zda někdo z klientova okolí není v karanténě. U vstupu je viditelně umístěna virucidní dezinfekce na ruce pro příchozí.

Terénní služby

Pracovníci terénních služeb používají čistou ústenku, jednorázové rukavice a dle potřeby návleky na boty pro každé jednotlivé setkání s klientem. Rovněž průběžně používají virucidní dezinfekci na ruce. Při vstupu do domu/bytu klienta je zjišťováno, zda klient či jiní přítomní nevykazují známky respiračního onemocnění. Pracovník dále zjišťuje, zda někdo z klientova okolí není v karanténě. Služby jsou poskytovány dle platných smluvních ujednání za dodržování přísných bezpečnostních opatření.

Kavárna Slunečnice

Od středy 27. 5. 2020 se na Vás těšíme v naší kavárně, která je standardně otevřena i o víkendech. Provozní doba je od 12:00 do 18:00 hod. V prostorách kavárny, prosím, dodržujte bezpečnostní pokyny, viz přiložený leták.

Slunečnice