Putování se sv. Josefem

Putování se sv. Josefem (9)Po Slavnosti sv. Josefa, která se konala 19. 3. a ze které pro Vás máme několik videí a fotografií, Vás zveme na společné putování se sv. Josefem – tentokrát po jednotlivých profesích našeho multidisciplinárního týmu
 
Sv. Josef je patronem rajhradského lůžkového hospice. Tento rok na den Slavnosti sv. Josefa, tedy 19. 3., navíc zvolil papež František Rokem rodiny Amoris laetitia. Toto období věnované rodině a manželství bude završeno na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Proto jsme se rozhodli, že je správný čas představit blíže nejen našeho patrona, sv. Josefa, ale také naše kolegy, kteří odborně a s láskou pečují o Vaše blízké. 
 

Pro ty, kdo by se chtěli blíže seznámit se sv. Josefem, nabízíme tip na zajímavé a inspirativní stránky katechetického centra Biskupství brněnského, kde nabízejí po celý rok tzv. Loterii se sv. Josefem:

https://www.biskupstvi.cz/2021-03-02-loterie-sv-josefa

 

Do multidisciplinárního týmu patří:

 
  • Lékaři, kteří jsou v hospici přítomni 24 hodin denně. Zaměřují se na odbornou pomoc a kladou důraz na potřeby jednotlivce.
  • Zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky, které zajišťují profesionální, důstojnou a pozornou péči.
  • Sociální pracovnice, které pomáhají rodinám zorientovat se v sociální problematice (pomoc s vyplněním smlouvy, vyřizování příspěvku na péči apod.) a zároveň jsou oporou i pro nemocného.
  • Psycholožky, které jsou podporou v tíživé životní situaci jak pro nemocné, tak pro jejich rodiny a blízké.
  • Pastorační asistentka, jež je k dispozici pro každého, kdo cítí potřebu sdílet modlitbu nebo vést duchovní rozhovor.
    PUTOVÁNÍ S NEMOCNIČNÍ KAPLANKOU A PASTORAČNÍ ASISTENTKOU MGR. BC. DAGMAR SLIŽOVOU
  • Dobrovolníci, kteří s pacientem mohou hrát hry, projít se v přilehlém parku nebo mu dělat společnost na pokoji.
    PUTOVÁNÍ S DOBROVOLNICÍ MÍŠOU ČERVENKOVOU

9340B41C-437D-4E04-9F4D-9CDB99A45CABV lůžkovém hospici pomáháme pacientům prožívat každý den tak, aby se cítili maximálně komfortně a v bezpečí. Smyslem specializované paliativní péče je zmírnění příznaků provázejících onemocnění takovým způsobem, aby zůstala v maximální míře zachována kvalita pacientova života. Specializovanou paliativní péči poskytujeme pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. 

Lékaři, sestry a pečovatelé jsou pacientovi k dispozici 365/24/7, tedy každý den v roce. Pomáhají tišit bolest, zvládat dušnost, úzkosti, předcházet proleženinám a jsou pacientovi oporou. Protože je pro nás důležité, aby se pacient cítil pohodlně a uvolněně, vycházíme vstříc jeho přáním a požadavkům. Pacient si může do hospice vzít věci, které má rád, tedy například oblíbené květiny, knížky nebo křeslo. 

Příbuzní a osoby blízké mohou pacienta navštívit kdykoliv, čas návštěv není v hospici nijak omezen. V případě zájmu nabízíme možnost ubytování v prostorách hospice. Pokud si to pacient přeje, může ho rovněž navštívit milovaný domácí mazlíček.

 

Řada studií účinnost a pozitivní dopady specializované paliativní péče potvrzuje. Může výrazně zkvalitnit život pacienta oproti standardní nemocniční léčbě. Námi poskytovaná specializovaná paliativní péče navíc nekončí úmrtím pacienta. Personál hospice je k dispozici pozůstalým i v době truchlení. Pomoc a podpora probíhá formou poradenství a duchovní podpory. Pravidelně také pořádáme komunitní akce a setkávání pro pozůstalé.

Na co se ohledně "Putování se sv. Josefem" můžete těšit

Chystáme pro Vás videa a reportáže ze služeb členů multidisciplinárního týmu. S každým zástupcem jednotlivé profese strávíme pár chvil, abychom Vám mohli přinést střípky, které tvoří mozaiku jeho pracovního dne. Budete svědky toho, jaké to je pečovat o těžce nemocné a jejich nejbližší, jak vypadá den sociální pracovnice, co všechno zvládá sestřička na oddělení, jak probíhá přijetí do lůžkového hospice nebo co všechno péče o pacienta obnáší. Dozvíte se, jaké to je, setkávat se denně se smrtí, bolestí, ale i smířením, laskavostí a pochopením. Rádi bychom, abyste blíže poznali ty, pro které je jejich práce posláním a srdeční záležitostí. 

Těšíme se spolu s Vámi. I nás zajímá, co všechno v tomto projektu vznikne a co zajímavého přinese. Cílem je ukázat, že je náš hospic místem, kde se soustředíme na život před pokojným odchodem. Krásné jarní dny.