Mobilní hospic sv. Jana

18Stejně podstatné jako kvalita života samotného je i jeho závěr. Úmrtí je možná tématem, kterému se mnozí vyhýbají, zároveň je ale potřeba uvědomit si jeho nezbytnost. Umět komunikovat o „konci“ je zásadní pro umírajícího i pečujícího. Mnoho z nás si přeje umřít doma a je krásné, když je rodina schopna toto přání splnit. 

Jako podpora paliativní péče je k dispozici Mobilní hospic sv. Jana. Jeho cílem je poskytovat odbornou péči lidem v závěru života, zachovat jejich lidskou důstojnost a respektovat jejich přání být ve svých posledních dnech doma, v kruhu svých blízkých.

Jaký je postup mobilního hospice?

19

1. LÉČBA SKONČILA

Praktický nebo ošetřující lékař určil, že léčba skončila.

Tato situace obvykle nastane po propuštění z nemocnice, kdy už není možné s nemocí zápasit, pouze dopřát si klidný a důstojný závěr života.

2. PŘÁNÍ BÝT DOMA

Nemocný chce dožít doma.

Motivace jsou různé, přáním každého však je, aby nestrádal a netrpěl, proto se umírání doma jeví jako nejpohodlnější varianta.

3. PEČUJÍCÍ OSOBA

Rodina nebo blízká osoba je ochotna zabezpečit péči o nemocného.

Situace si vyžaduje, aby měl nemocný při sebe oporu. Obvykle to bývá člen rodiny, může to však být i někdo blízký či známý. Ošetřující osoba má nárok na ošetřovatelský příspěvek.

4. ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI

Zaslání žádosti do Mobilního hospice sv. Jana.

Žádost vyplňuje ošetřující lékař (praktický lékař, ambulantní specialista – např. onkolog). Potřebné dokumenty zašlete vedoucí služby na mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz.

5. KONTAKT A DOMLUVA

S personálem mobilního hospice proběhne kontaktování a následná domluva.

Hospicový lékař Vás po domluvě navštíví a zhodnotí stav pacienta. Následně se určí potřeby a forma péče.

6. PEČOVÁNÍ MOBILNÍHO HOSPICE

Poskytování paliativní péče nemocnému u vás doma.

Během pečování o nemocného jsou služby Mobilního hospice sv. Jana k dispozici nepřetržitě, vše po vzájemné telefonické domluvě. Telefonické konzultace v případě zhoršení jsou samozřejmostí.