Charitní záchranná síť a bezplatné sociální poradenství

Komu a jak pomáháme?

Všem lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Vyškolený sociální pracovník provádí sociální poradenstvípřímo v domácnosti (např. pomoc při uplatňování práv, poradenství při vyřizování na úřadech, zprostředkování kontaktů na různé instituce, pomoc při orientaci v nepříznivé životní situaci s nabídkou variant řešení)

Zajišťujeme konzultace po telefonu v případě, že člověkneví, na koho se obrátit.

Individuálně jednáme s lidmi (možnost návštěvy v domácnosti nebo na jiném dohodnutém místě) — je možná dlouhodobější spolupráce.

Služba je bezplatná.

Bezplatná_terénní_služba_03