Charitní záchranná síť a bezplatné sociální poradenství

Komu a jak pomáháme

Všem lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 

Charitní záchranná síť

Služby Charitní záchranné sítě poskytujeme osobám v akutní tísni, pro které neexistuje žádná jiná dostupná forma pomoci. Pomáháme lidem na ulici, v bezvýchodných krizích nebo životních situacích, ve kterých jsou odmítnuti jinými existujícími sociálními službami. 

Vyškolený sociální pracovník provádí sociální poradenství přímo v domácnosti (např. pomoc při uplatňování práv, poradenství při vyřizování na úřadech, zprostředkování kontaktů na různé instituce, pomoc při orientaci v nepříznivé životní situaci s nabídkou variant řešení). Zajišťujeme konzultace po telefonu v případě, že člověk neví, na koho se obrátit. Zachováváme mlčenlivost, s každým jednáme individuálně a v případě potřeby je možná i dlouhodobější spolupráce.

Kontakt:

Bc. Roman Koprivňanský
terénní sociální pracovník
Telefon: 735 794 187
E-mail: roman.koprivnansky@rajhrad.charita.cz

Služba je poskytována bezplatně. 

Bezplatná_terénní_služba_03