Odlehčovací služby

Kde nás najdete

Adresa

Jiráskova 47, Rajhrad 66461

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Odlehčovací služby

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Oblastní charita Rajhrad

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Kateřina Zoufalá DiS.

Registrační číslo služby
1

Poslání a cíle

Specifické cíle odlehčovací služby:

  • udržet maximální možnou soběstačnost klienta
  • zbavit klienta obav z bolesti, ze ztráty důstojnosti, z osamělosti
  • zajistit podmínky pro zachování kontaktu s blízkými
  • dát prostor pro odpočinek a regeneraci pečující rodině

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Cílem námi poskytovaných sociálních služeb odlehčovacího typu v hospicovém zařízení je podpořit uživatele tak, aby sám mohl zvládat svoji sociální situaci. Respektování práv a přání klienta patří k základním pravidlům služeb odborného sociálního poradenství, včetně respektování práva klienta na odmítnutí pomoci – hlavní důraz je kladen na podporu svobodného rozhodování a chování. Sociální pracovník zjišťuje klientovy potřeby a pomáhá mu hledat optimální řešení jeho sociální situace v rámci individuálního plánování. Sám klient se rozhoduje o navrhované metodě řešení a dalších možnostech řešení jeho sociální situace. V případě, že odborná rada nebo řešení navrhované sociálním pracovníkem není v souladu s přáním klienta, je nutno se řídit jeho požadavkem, upozornit jej na negativní dopad jeho rozhodnutí, navrhnout a projednat další možnosti řešení jeho sociální situace. Volba cíle a cesty, jak vyřešit problém, jsou plně rozhodnutím klienta. Základním principem sociálního poradenství je akceptace klienta, tedy brát klienta jako osobnost a mít zájem o jeho problém.