K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Postní almužna

Na území brněnské diecéze obohatila od roku 2009 postní dobu pro věřící možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce je  každým rokem zahájena na Popeleční středu, zejména pak na 1. neděli postní, a trvá až dokonce postního období do 1. neděle velikonoční. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, která je pořádána se souhlasem České biskupské konference. Lidé tak budou moci to, co si odřeknou během postu, vložit v peněžité podobě do postních schránek. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat, jak nebo ve prospěch koho by mohla být darovaná almužna použita. Po ukončení postní doby o druhé velikonoční neděli věřící donesou almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Tyto dary použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

S důvěrou se obracejte na své duchovní správce.

Jménem těch, kterým se díky Vám dostala pomocná ruka, děkujeme.