Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den devátý
18. března 2021 Aktuálně

Oslava sv. Josefa, patrona našeho hospice – den devátý

Pokud se chcete připojit, zveme Vás k modlitbě novény ke sv. Josefovi, která začala 10. 3. Budeme s Vámi sdílet zamyšlení a modlitbu na příslušný den. V ní se seznámíme blíže se sv. Josefem a jeho posláním.           

9. DEN NOVÉNY 

Sv. Josef, přímluvce v nebi

ÚVAHA

Bůh svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna Ježíše a jeho Neposkvrněné Matky na zemi, a hojně se mu odměnil za věrnou službu štěstím v nebi. My, kteří vzhlížíme k osobě tohoto svatého muže, jako ke svému vzoru zde na zemi, považujeme ho zároveň za svého orodovníka před Božím trůnem v nebi. Obracíme se k němu s prosbou o pomoc, abychom byli schopni žít pokorně podle jeho příkladu, jednou také umírali v přítomnosti Ježíše a Marie a spolu s ním hleděli na tvář Boží. Svěřujeme se vždy orodování svatého Josefa, zvlášť v různých potřebách a těžkých životních situacích.


MODLITBA

Svatý Josefe, ty jsi jako spravedlivý a zbožný muž, Mariin snoubenec, Ježíšův ochránce a pěstoun byl v nebi zvlášť oslavený. Buď vždy naším orodovníkem před tváří Boží, abychom s tvojí pomocí žili svatě, šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost. Pomoz nám, abychom po své smrti dostali z rukou samotného Boha, našeho Otce, v nebi příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.