Praktické semináře – péče o dlouhodobě nemocné pacienty
2. srpna 2021 Aktuálně

Praktické semináře – péče o dlouhodobě nemocné pacienty

Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa si Vás ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky dovoluje pozvat na: Praktické semináře o možnostech péče o dlouhodobě nemocné pacienty.

Na seminářích Vám budou zdarma poskytnuty teoretické i praktické znalosti z těch oblastí:

  • Základní antidekubitní pomůcky a nejčastěji používaná kosmetika.
  • Praktické ukázky a nácvik polohování, sprchování, oblékání, stravování a vyprazdňování u dlouhodobě ležících pacientů.
  • Praktické rady v sociální oblasti: půjčovna pomůcek, jednotlivé služby a jejich využití, možnosti finanční podpory.
  • Praktické rady při zvládání základních symptomů a praktické rady při obtížné komunikaci s dlouhodobě ležícím pacientem.

V rámci jednoho semináře se budeme věnovat všem čtyřem oblastem. Podrobněji pak probereme tu, která bude účastníky zajímat nejvíce.

Časový rozsah: 14:30–17:30

Termín: 10. 9. 2021 – přihlášky zasílat nebo zapsat do 5. 9. 2021

Termín: 24. 9. 2021 – přihlášky zasílat nebo zapsat do 19. 9. 2021

Termín: 1. 10. 2021 – přihlášky zasílat nebo zapsat do 26. 9. 2021

Termín: 8. 10. 2021 – přihlášky zasílat nebo zapsat do 3. 10. 2021

Termín: 15. 10. 2021 – přihlášky zasílat nebo zapsat do 10. 10. 2021

Jednoho semináře se může zúčastnit maximálně 20 osob.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: magda.audyova@rajhrad.charita.cz nebo na recepci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa kterýkoliv pracovní den v době 7:30–15:00.

Pozvánka semináře