K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Informace o veřejných výběrových řízeních a zakázkách

 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad

vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa - Rekonstrukce kotelny.

 

Specifikace zakázky

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 8.7.2015 do 9.45 hod,

a to na adresu Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad.