K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Oddělení PR

Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61 Vedoucí zařízení: JUDr. Iva Horká - vedoucí pro PR, fundraising, projektový management

Seznam lidí:

JUDr. Iva Horká - vedoucí pro PR, fundraising, projektový management Bc. Kateřina Zoufalá, DiS. - terénní sociální pracovnice pro humanitární pomoc Mgr. Veronika Slezáková - pracovník tiskového oddělení