Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Sociální poradna


  • Tel.: 547 232 223, 737 230 774
 
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Smyslem odborného sociálního poradenství je poskytování pomoci lidem při řešení jejich sociálních problémů. Služba se zaměřuje na jejich specifické potřeby. Jde zejména o problémy týkající se seniorů a lidí s různými druhy, stupni či kombinacemi postižení. Součástí odborného poradenství je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Další z úkonů, které zajišťuje sociální poradenství, je poskytování sociálně terapeutické činnosti a poskytování intervence v oblasti práva, psychologie a vzdělání. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů či obstarávání osobních záležitostí je též nedílnou součástí odborného sociálního poradenství.

Odborné sociální poradenství klade důraz na to, že osoba, která má problémy, je současně osobou, která má zdroje potřebné k jejich vyřešení. Sociální pracovník vytváří vztah, který umožňuje klientovi hledat a nalézat vlastní odpovědi na problémy. Sociální pracovník nepodává řešení. Posláním odborného sociálního poradenství je prostřednictvím poskytnutí informací, zprostředkování kontinuálních služeb, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnout podporu uživateli, podle příčin vzniku problémové situace pomoci najít správný směr sociální intervence a posilovat jeho důvěru v budoucnost. Snahou sociálního pracovníka je neřešit problémy za klienty, ale pomoci mu, aby byl schopen takto učinit sám. Osoba, která se ocitne v nepříznivé sociální situaci a potřebuje pomoc, nás může kontaktovat telefonicky (547 232 223), mailovou poštou (marie.konzalova@rajhrad.charita.cz), osobní návštěvou (Jiráskova 47, Rajhrad) či přes internet - viz www.rajhrad.charita.cz.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Johana Dočkalová, DiS. - pracovník sociálních služeb Kateřina Rozbořilová, DiS. - sociální pracovnice oddělení B, kontakt s žadateli o přijetí do hospice Blanka Ohřálová, DiS. - pracovník sociálních služeb Bc. Marie Konzalová - vedoucí sociálních služeb Bc. Kateřina Zoufalá, DiS. - terénní sociální pracovnice