K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Marie Šajdíková

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 733 741 735    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099    c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Bc. Lenka Salajková

vedoucí služby, sociální pracovnice a staniční sestra CHB sv. Luisy
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 534 001 252, 731 130 787    _.EC5.5d4lGkQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g
Oblastní charita Hodonín

Jaroslava Šalomounová

projektový manager
Tel: 731 402 783, 515 222 012    _kBtV9jqVX~J4~%e-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Znojmo

Šárka Schmucková, DiS.

vedoucí oddělení projektového managementu
Tel: 538 700 958, 739 003 877    %8EuRWi93fHm1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys
Diecézní charita Brno

Silvie Schwoiserová

zástupce vedoucí - Azylový dům Břeclav
Tel: 519 372 719, 734 789 300    %byFZ32kYaJyZc9j-onjGK6j0-yk.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Břeclav

Ludmila Sedláčková

administrativní pracovnice charitního bazaru Baltazar
Tel: 731 428 371    7nqwZ-54%.qvR1agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Mgr. Jitka Sedláková

koordinátorka Domácí hospicové péče
Tel: 736 529 282    5bGuRWi_Zenu5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Marie Sedláková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 140    88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Ing. Mgr. Marie Sendlerová

ekonom - metodik ekonomických činností
Tel: 545 426 615, 604 242 297    88EsVWi_9_yo8~l7VX~mYZhaa8kmb
Diecézní charita Brno

Bc. Aneta Šerychová

sociální pracovnice
Tel: 776 048 198   
Oblastní charita Třebíč

Marta Ševčíková

pracovník sociálních služeb
Tel: 734 871 901   
Oblastní charita Hodonín

Kristina Šidlová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 732 214 803    a.Eo4%5h~lruQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Petr Šíma

ekonom
Tel: 567 563 671, 731 402 779    _.GBOc~eW7c-07.dWonhT65j4mnhTj
Oblastní charita Jihlava