K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Oblastní charita Rajhrad

Charita je způsob sdílení nezištné křesťanské lásky v konkrétní praktické materiální a duchovní podobě pomoci všem potřebným.

Oblastní charita Rajhrad (OCH Rajhrad) je jednou z deseti oblastních charit Diecézní charity Brno (DCH  Brno) zřízené Brněnským biskupstvím. Vznikla 1. ledna 2007 rozhodnutím diecézního ředitele a působí na území modřického a rosického děkanátu. Sídlo OCH je v areálu DLBSH, Jiráskova 47, Rajhrad.

Posláním OCH Rajhrad je z pověření DCH Brno iniciovat a podporovat činnosti farních charit a následně vytvářet podmínky pro rozvoj zdravotně-sociálních služeb a pomoci potřebným lidem v nouzi (těžce nemocným, sociálně diskriminovaným, ohrožené mládeži, lidem v sociální, zdravotní a hmotné nouzi), zakládat a organizovat tyto služby, kontrolovat a rozvíjet je. Hlavním úkolem OCH Rajhrad je rozvoj zdravotní složky péče formou specializované hospicové péče (jak stacionární, tak i domácí) a terénní ošetřovatelské služby spolu s navazujícími i dalšími službami sociálního charakteru. Úkolem OCH Rajhrad je také vytvářet podmínky pro utváření pozitivního veřejného mínění vůči nemocným a umírajícím a informovat společnost o možnostech kvalitní péče.

Své aktivity rozvíjí OCH Rajhrad zejména za podpory Diecézní charity Brno, farních charit na svěřeném území, dobrovolnické činnosti a za vědomí a finanční podpory měst a obcí, Jihomoravského kraje, ministerstev ČR (MPSV, MZ, MV, MŠMT) a ESF.

V současné době  tvoří OCH Rajhrad tyto projekty:

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (DLBSH)

a)    lůžková část hospice – 50 lůžek
b)    odlehčovací služby
c)    odborné sociální poradenství

Chráněné bydlení sv. Luisy

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 

Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Mobilní hospic sv. Jana

Nízkoprahové centrum pro mládež Vata (Židlochovice)

Dobrovolnické centrum

Edukační centrum

 

Ředitelka oblastní charity Rajhrad:

Mgr. Jiřina Večeřová

jirina.vecerova@rajhrad.charita.cz

tel.: 547 232 223
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
IČO: 44990260
DIČ: CZ44990260
Číslo účtu: 4060027991/6800, Sberbank, a.s.

 

Jak nám můžete pomoci Vy?

Každá pomoc, která přichází od lidí s otevřeným srdcem, je vítána a posiluje mezilidskou solidaritu zejména mezi dočasně zdravými a mohoucími s těmi již nemocnými nemohoucími, resp. umírajícími. Jakýkoli dar, byť by byl sebemenší, je-li darován s upřímným srdcem, pomáhá nejen obdarovaným, ale i tomu, kdo se rozhodl jej dát.

Podpořit nás můžete různými formami:

Materiální pomocí

Pokud patříte mezi ty, kteří raději než hotovost věnují konkrétní věc, kontaktujte nás prosím na tel. 547 232 223 nebo na e-mailu rajhrad@rajhrad.charita.cz, rádi Vám sdělíme aktuální potřeby našich klientů. Darovat můžete např. kompenzační a rehabilitační pomůcky, spotřební zdravotnický materiál - pleny, apod.

Osobním přispěním

Vítáni jsou nejenom dobrovolníci pro přímou práci s klienty, ale rovněž ti, kteří jsou ochotni pomoci v administrativě, pomoc při organizaci různých akcí apod. Velkou důležitost přikládáme i propagaci a šíření myšlenky hospicové péče  a péče o seniory mezi širokou veřejnost.

Finanční pomocí

Hotovost můžete přinést osobně na %.xBVd5j47P~QkRlVV~r5cfaY.. Peněžní částku lze rovněž zaslat složenkou, kterou Vám rádi doručíme nebo si ji můžete vyzvednout na recepci.
Další variantou je převod z bankovního účtu.
Bankovní spojení:
Sberbank a.s., číslo účtu: 4060027991/6800

Jakékoliv Vaší pomoci si velice vážíme!