Vaše podpora

Zlepšujeme se hlavně díky příspěvkům našich podporovatelů. Záleží Vám na tom, abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní péči? Podpořte nás libovolným příspěvkem na náš účet nebo se zapojte do sbírek, které nám pomáhají rozvíjet naše služby a poskytovat pomoc.

Číslo účtu na podporu oblastní charity Rajhrad: 304360355/0300

To, že naši práci děláme od srdce, nám říkají ti, kteří si naši péči už vyzkoušeli:

"V okamžiku bratrova odchodu na věčnost jsem se s ním mohla rozloučit i já. Jsem nesmírně vděčná za přístup a oporu všech, kteří měli právě službu. Nikdo nespěchal a nerušil v tak těžkém okamžiku našeho rozloučení, měla jsem dostatek času. Všechno bylo připraveno s velkou úctou. S tak krásným a ohleduplným chováním jsem se ještě nesetkala. A s tímhle přístupem jsem se setkávala celých 5 měsíců."

– Jaroslava, sestra pacienta

"Naše maminka byla do vašeho hospice přijata ve velmi vážném zdravotním stavu a setrvala ve vaší péči až do svého úmrtí… Rychle se ukázalo, že se dostala do laskavých a vysoce povolaných rukou. To nás při veškerém zármutku nad jejím unikajícím životem naplňovalo i pocitem štěstí, že poslední dny a hodiny svého života může trávit v tak pěkném, důstojném a všestranně přívětivém prostředí…"

– dcery 67-lété paní po těžké mozkové příhodě

"Moje manželka, trpící v nemoci ALS, byla v mé péči, avšak v posledních měsících jsem na to přestal stačit. Obrátil jsem se proto na vaše služby, prvotně tedy na pečovatelskou pomoc. Skupina pečovatelek, které mi v následujících dvou měsících denně pomáhaly hlavně s hygienou nemocné manželky, byla výborná… Když se manželčin stav dále zhoršil a začal jsem uvažovat o umístění do paliativní péče hospice, setkal jsem se s dalším citlivým pochopením. Manželka nakonec strávila v hospici pouhé necelé tři dny. Ty první dva byla spokojená s péčí i s tím, že jí nic nebolí, bohužel třetí den zemřela. Avšak, vzhledem k její nemoci, to bylo vysvobození, které si dlouhé dny trápení předtím přála."

– manžel 76-leté paní s amyotrofickou laterální sklerózou

Děkujeme Vám všem za milá slova, za důvěru i za podporu, kterou nám dáváte.