Domácí zdravotní péče

33Tato služba představuje odbornou zdravotní péči poskytovanou v domácím prostředí pacienta. Slouží všem, kteří nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni dopravit se do lékařské ordinace. Typickými pacienty jsou lidé čerstvě propuštění z nemocniční péče, osoby vážně zraněné nebo hendikepované. Zdravotní ošetření probíhá v přirozeném domácím prostředí pacienta.

S jakými úkony se na nás nejčastěji obracejí naši klienti?34

 • odběry žilní krve a jiného biologického materiálu 
 • převazy bércových vředů, dekubitů a jiných defektů
 • rehabilitace – po zlomeninách, cévních mozkových příhodách atd.
 • ošetřování stomií, péče o permanentní močové katetry
 • aplikace injekcí, infúzí
 • podání léků, aplikace inzulínu
 • kontrola fyziologických funkcí
 • odborná zdravotní péče – zaučení rodinných příslušníků

Komu je péče určena 

 • pro pacienty, kteří nejsou schopni si dojít na ošetření do ordinace lékaře
 • pro akutně nemocné (bolesti)
 • pro seniory
 • pro imobilní pacienty